Lejebetingelser

Her kan du læse mere om vores lejebetingelser og regler for leje af vores telte og materiel.

Opsætning og nedtagning af telte kan udføres af os alene, eller I kan vælge at stille med hjælpere.

– Prisen vil selvfølgelig afhænge heraf.

Til de større arrangementer skal lejer stille truck eller lign. til rådighed ved opsætning/aflæsning samt nedtagning/afhentning.

Efter indgået aftale fremsender vi en lejekontrakt til Dem.

Specielt ved leje af mastetelte bruges der store pløkker, undersøg derfor den påtænkte plads for evt. nedgravede kabler og rør, så disse er lokaliseret inden opstilling påbegyndes. Evt. skader er udlejer udvedkommende.

Evt. reetablering af asfalt/flisebelægning eller græsarealer påhviler lejer.

Indhentning af evt. nødvendige tilladelser og brandgodkendelser påhviler lejer, teltets brandgodkendelse tilsendes Dem sammen med lejekontrakten.

I lejeperioden henstår det lejede på pladsen for lejers regning og risiko.

Reklamationer skal ske før ibrugtagning.

 

Lejebetingelser

Her kan du læse mere om vores lejebetingelser og regler for leje af vores telte og materiel.

Opsætning og nedtagning af telte kan udføres af os alene, eller I kan vælge at stille med hjælpere.

– Prisen vil selvfølgelig afhænge heraf.

Til de større arrangementer skal lejer stille truck eller lign. til rådighed ved opsætning/aflæsning samt nedtagning/afhentning.

Efter indgået aftale fremsender vi en lejekontrakt til Dem.

Specielt ved leje af mastetelte bruges der store pløkker, undersøg derfor den påtænkte plads for evt. nedgravede kabler og rør, så disse er lokaliseret inden opstilling påbegyndes. Evt. skader er udlejer udvedkommende.

Evt. reetablering af asfalt/flisebelægning eller græsarealer påhviler lejer.

Indhentning af evt. nødvendige tilladelser og brandgodkendelser påhviler lejer, teltets brandgodkendelse tilsendes Dem sammen med lejekontrakten.

I lejeperioden henstår det lejede på pladsen for lejers regning og risiko.

Reklamationer skal ske før ibrugtagning.